دسامبر 27, 2015

راهنمای Cisco AnyConnect در مک

۱- نرم افزار مورد نیاز برای کانکت شدن را از لینک مقابل دریافت و نصب کنید: دریافت نرم افزار ۲- نرم افزار را اجرا کرده و […]