دسامبر 27, 2015

راهنمای Cisco AnyConnect

نحوه نصب و تنظیم در Windows: ۱- یکی از نرم افزار مورد نیاز برای کانکت شدن را از لینک های زیر دریافت و نصب کنید: دریافت […]