دسامبر 27, 2015

راهنمای Cisco AnyConnect در مک

۱- نرم افزار مورد نیاز برای کانکت شدن را از لینک مقابل دریافت و نصب کنید: دریافت نرم افزار ۲- نرم افزار را اجرا کرده و […]
دسامبر 27, 2015

راهنمای Kerio

نحوه نصب و تنظیم در Windows و Mac ۱- ابتدا نرم افزار مورد نیاز برای کانکت شدن را از لینک زیر دریافت و نصب کنید: دریافت […]
دسامبر 27, 2015

راهنمای Cisco AnyConnect

نحوه نصب و تنظیم در Windows: ۱- یکی از نرم افزار مورد نیاز برای کانکت شدن را از لینک های زیر دریافت و نصب کنید: دریافت […]
می 4, 2015

راهنمای Open Vpn برای ios

نحوه نصب و تنظیم در Iphone و Ipad: ۱- نرم افزار مورد نیاز برای کانکت شدن را از یکی از لینک های زیر دریافت و نصب […]