دسامبر 27, 2015

راهنمای Cisco AnyConnect در لینوکس

نحوه نصب و تنظیم در Linux نسخه Ubuntu و Debian: ۱- در ترمینال دستورهای زیر را تایپ کنید: sudo /sbin/modprobe tun sudo apt-get install openconnect sudo […]
دسامبر 27, 2015

راهنمای Cisco AnyConnect برای اندروید

نحوه نصب و تنظیم در Android: ۱- نرم افزار مورد نیاز برای کانکت شدن را از لینک زیر دریافت و نصب کنید: دریافت از Google Play […]
دسامبر 27, 2015

راهنمای Cisco AnyConnect در ios

نحوه نصب و تنظیم در Iphone و Ipad: ۱- نرم افزار مورد نیاز برای کانکت شدن را از لینک مقابل دریافت و نصب کنید: دریافت نرم […]
دسامبر 27, 2015

راهنمای Open VPN در مک

نحوه نصب و تنظیم در Mac: ۱- ابتدا نرم افزار Tunnelblick را از لینک مقابل دریافت و نصب کنید: دریافت نرم افزار ۲- در یک محل […]